JAKIE USŁUGI OBEJMUJE FRACHT MORSKI I JAK OSZACOWAĆ JEGO KOSZT?

Usługa frachtowania świadczona jest przez wiele agencji spedycyjnych i firm transportowych. Na czym dokładnie polega fracht morski, jakie usługi wchodzą w jego zakres oraz co bierze się pod uwagę przy obliczaniu stawek frachtowych? To pytania, które stawia sobie każdy zainteresowany transportem ładunków drogą morską.

Frachtowanie – co to znaczy i ile kosztuje?

Początki terminu fracht wywodzą się z transportu morskiego, gdzie słowo to oznaczało opłatę za przewóz ładunków na statku handlowym, czyli tzw. frachtowcu. Z czasem pojęcie to zyskało bardziej ogólne znaczenie i obecnie stosowane jest nie tylko w przypadku przewozu towarów drogą morską, ale również w odniesieniu do transportu drogowego. W tradycyjnym rozumieniu tego słowa, frachtowanie kojarzy się jednak właśnie z transportem morskim. Usługą tą zajmują się spedytorzy, firmy transportowe oraz agencje okrętowe, które oferują możliwość przewożenia ładunków za pośrednictwem statków. Istotną rolę we frachcie morskim odgrywa ustalanie cen, które uzależnione jest od wielu czynników, związanych głównie z samym ładunkiem – jego masą oraz objętością. Wyróżniamy tu w szczególności ładunki masowe i drobnicowe, ale też ponadgabarytowe. Pod uwagę przy ustalaniu wysokości frachtu bierze się również odległość od miejsca dostawy oraz zakres wykorzystania ładowności statku. Stawka frachtu uwzględnia też często zabezpieczenie dla przewoźnika, a to ze względu na dużą losowość zdarzeń w transporcie morskim. Wśród form zapłaty wyróżniamy więc zaliczki, zabezpieczenia np. na wypadek działań wojennych lub też płatność z góry. Często stosowaną praktyką we frachcie morskim jest pobieranie przesyłek od wielu nadawców z różnych miejsc w celu przetransportowania ich do jednego celu. W takim przypadku mamy zazwyczaj do czynienia z zasadą freight equalization, czyli ustaleniu stawki frachtu bez względu na odległość. W praktyce oznacza to, że uczestnicy transportu o lokalizacji najdalszej od celu dostawy, nie zapłacą więcej od tych producentów, którzy mają swoje siedziby bliżej miejsca rozładunku. Takie wyrównanie stawek jest bardziej opłacalne dla korzystających z usług frachtowania.

 

 

statek

Co obejmują usługi frachtowania morskiego?

Jakie dokładnie usługi rozumiemy pod pojęciem frachtowania? Coraz częściej jest to kompleksowa usługa wykraczająca poza sam przewóz towarów drogą morską, a obejmująca pełną opiekę spedycyjną od magazynu producenta do siedziby odbiorcy przesyłki. Mamy tu do czynienia z transportem intermodalnym, czyli sytuacją, w której fracht morski łączy się z przewozem ładunków innymi środkami transportu, np. drogowego lub kolejowego. Co najczęściej wchodzi w zakres usług frachtowania morskiego?

  • Frachtowanie statków do ładunków masowych, drobnicy i ponadnormatywnych, w tym masowców, kontenerowców, a także barek oraz pontonów.
  • Realizowanie kontraktów przewozowych, umów czarterowania na czas, a także czarteru bare-boat.
  • Organizowanie dostaw przesyłek z portu do siedziby odbiorcy.
  • Organizowanie załadunków, przeładunków i rozładunków towarów u nadawcy, w portach, jak i u odbiorcy przesyłki.
  • Obsługa celna ładunków.
  • Magazynowanie towarów.
  • Tak kompleksowa obsługa spedycyjna frachtu morskiego to wygodne i niejednokrotnie bardziej korzystne finansowo rozwiązanie dla zleceniodawców.