SPEDYCJA A TRANSPORT – CZYM RÓŻNIĄ SIĘ TE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI?

Określenia „spedycja” i „transport” często bywają stosowane zamiennie. To błąd. W rzeczywistości spedycja obejmuje szerszy zakres działań od transportu, a obydwa pojęcia, choć pokrewne, oznaczają co innego. Czym dokładnie zajmują się te gałęzie logistyki i na czym polegają różnice pomiędzy definicjami spedycji i transportu?

 

Transport

Transport to czynności związane stricte z przemieszczaniem, zarówno towarów, jak i ludzi. Chodzi tu zatem o przewóz z punktu A do punktu B za pośrednictwem różnego rodzaju środków transportu. Z tego względu wyróżniamy wiele odmian transportu, m. in. transport morski, obejmujący np. frachtowanie, transport lądowy, do którego zalicza się transport drogowy i kolejowy, a także transport powietrzny, czyli lotniczy. Jeśli przewóz ładunków czy osób wymaga użycia więcej niż jednego środka transportu, mówimy tu o transporcie mieszanym, zwanym intermodalnym. 

spedycja transport

Spedycja

W ogólnym ujęciu spedycja jest pojęciem szerszym w stosunku do definicji transportu. Czynności związane z transportem stanowią element – wbrew pozorom wcale nie najistotniejszy – działań spedycyjnych. Spedycja zajmuje się bowiem organizowaniem przewozu towarów i wszelkimi procesami z tym związanymi, takimi jak:

  • przyjmowanie zleceń dotyczących spedycji oraz doradztwo spedycyjne;
  • wybór i organizacja właściwych środków transportu;
  • nadawanie, odbieranie, rozładowywanie, przeładowywanie i przekazywanie przesyłek;
  • zajmowanie się dokumentacją dotyczącą przesyłki – zawieranie umów spedycyjnych, przetwarzanie i kompletowanie dokumentów, w tym wystawianie listów przewozowych;
  • ubezpieczenie przewożonych towarów;
  • przygotowywanie towaru do odpraw celnych.


Dodatkowo spedytorzy zajmują się również składowaniem towarów, sprzedażą ładunków, cesją praw czy awizowaniem przesyłek. Aby móc realizować tak szeroki zakres działań, spedytor współpracuje nie tylko z przewoźnikami odpowiedzialnymi za transport, ale też np. z agencjami ubezpieczeniowymi i celnymi, portami lotniczymi, agentami okrętowymi czy organami państwowymi. Różnice pomiędzy spedycją a transportem polegają też na specyfice umów i odpowiedzialności za realizację zleceń. Umowa spedycji powinna zawierać zapisy mówiące o szerszym niż tylko przewóz dóbr zakresie działań na rzecz zleceniodawcy, a odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe zrealizowanie usługi w tym przypadku spoczywa na spedytorze, który odpowiedzialny jest również za pracę przewoźników, o ile nie stwierdzi się, że nie ponosi winy w wyborze danego podwykonawcy. Warto zaznaczyć, że spedytor może być też równocześnie przewoźnikiem – w tym przypadku obowiązują przepisy dotyczące obu rodzajów działalności. Warto więc zwracać uwagę na treść umowy podpisywanej ze spedytorem.