Obsługa statków - Gdańsk, Gdynia i Trójmiasto

Agencja portowa OKMARIT z Trójmiasta działa także w zakresie profesjonalnej obsługi statków w porcie i na morzu. Spedycja międzynarodowa jest integralną częścią działalności naszej firmy od początków jej trwania. Pracownicy firmy – agenci statkowi i maklerzy morscy są bardzo dobrze zaznajomieni z nieustannie zmieniającym się rynkiem żeglugi morskiej. Nasi agenci, dzięki wszechstronnej wiedzy branżowej i doświadczeniu w pracy na statkach i w porcie, gwarantują Kontrahentom wysoki poziom usług logistycznych i spedycyjnych oraz porad dotyczących transportu różnych rodzajów ładunków, zwłaszcza spedycji ładunków ponadnormatywnych. Kadra doświadczonych specjalistów agencji OKMARIT dokłada wszelkich starań, aby każdy ładunek powierzony przez Klienta dotarł na miejsce docelowe bezpiecznie i bez przeszkód.

Specyfika pracy agenta okrętowego i maklera morskiego

Uprawnienia agenta okrętowego są regulowane Ustawą z dnia 18 września 2001 roku Kodeks Morski. Zawód agenta okrętowego często nazywany jest agentem statkowym lub morskim, jednak nie należy go mylić ze stanowiskiem maklera morskiego mającym nieco inny zakres obowiązków i specyfikę pracy. Agenci okrętowi w swojej pracy skupiają się na reprezentowaniu interesów armatorów, czyli właścicieli statku lub osób umocowanych prawnie do dysponowania jednostką w ich imieniu, oraz całościowej obsłudze statków w transporcie morskim bez względu na rodzaj jednostki pływającej. Agent morski przez właściwą umowę agencyjną podejmuje się stałego przedstawicielstwa swojego armatora w określonym porcie lub na większym obszarze. Stanowisko maklera morskiego skupia się na zawieraniu umów sprzedaży statków, przewozu, umów holowniczych, czarteru na czas czy innych umów dotyczących obrotu morskiego. Zlecenie dla maklera morskiego może obejmować załatwianie dla statku wszelkich czynności związanych z jego przyjściem, postojem i wyjściem jednostki. Niekiedy zdarza się tak, że makler, jeżeli ma właściwe uprawnienia, podejmuje się pełnienia funkcji agenta morskiego.

 

Port do rozładunku
frachtowiec-morski
zachód słońca frachtowiec