Blog

 
transport

JAK WYGLĄDA TRANSPORT TOWARÓW NA PLATFORMACH?

Transport przy pomocy platform odbywa się przede wszystkim drogą lądową oraz morską. Platformy stanowią stabilnebezpieczne narzędzie służące do przewożenia różnego rodzaju ładunków nawet na drugi koniec świata. Wykorzystuje się je głównie w sytuacjach, gdy konieczne jest przetransportowanie ładunku o dużej masie. Aby cały przewóz przebiegał bezpiecznie i z zachowaniem standardów jakości, należy dopasować odpowiedni rodzaj platformy do wykonywanego zlecenia.

Czytaj więcej

statek

JAK BEZPIECZNIE TRANSPORTOWAĆ PALIWA?

Paliwa zaliczane są do towarów niebezpiecznych ze względu na łatwopalność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Klasyfikowane są także jako ładunki masowe ciekłe i niespożywcze. Do tej grupy zaliczamy m.in. ropę naftową, naftę, benzynę, oleje opałowe, gaz ziemny (LNG) itp. Zakres wymagań dotyczących przewozu paliw zależy przede wszystkim od ilości materiału oraz specyfiki realizowanego transportu, np. drogą morską lub lądową. Niebezpieczny charakter paliw wynika przede wszystkim z tego, że stwarzają one różny stopień zagrożenia dla organizmów żywych, a pary paliw z powietrzem tworzą łatwopalne mieszaniny.

Czytaj więcej

statek transportowy

Dlaczego warto korzystać z transportu morskiego?

Transport morski odgrywa kluczową rolę w globalnym handlu, umożliwiając przemieszczanie towarów na dużą skalę pomiędzy krajami i kontynentami. W dobie globalizacji i rosnącego zapotrzebowania na różnorodne produkty, wybór odpowiedniego środka transportu staje się kluczowy dla sukcesu przedsiębiorstw. 

Czytaj więcej

port

MOŻLIWOŚCI I UPRAWNIENIA AGENTÓW OKRĘTOWYCH

Agent okrętowy, czyli ship's agent to zawód, którego uprawnienia regulowane są Ustawą z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski. Warto mieć na uwadze, że zawód agenta okrętowego bywa również nazywany agentem morskim albo statkowym, ale nie jest tożsamy ze stanowiskiem maklera morskiego. Usługi, świadczone przez agentów okrętowych skupiają na reprezentowaniu interesów armatorów oraz kompleksowej obsłudze statków w transporcie morskim bez względu na rodzaj jednostki pływającej.

Czytaj więcej

młotek sędziego

JAKIE PRZEPISY REGULUJĄ ZASADY SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ?

Spedycja to działalność, która ułatwia korzystanie z usług transportowych i polega na organizowaniu procesów transportowych oraz towarzyszących im czynności. Spedytor zobowiązany jest dostarczyć przesyłkę z punktu nadania do punktu odbioru, zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy. Spedycję dzielimy na gałęziową, która może być samochodowa, lotnicza, morska lub kolejowa oraz intermodalną, łączącą w sobie minimum dwa różne środki transportu. Tworzenie jednolitego rynku wewnątrz wspólnoty UE zakłada swobodny przepływ towarów, usług, osób oraz kapitału. Nie oznacza to jednak, że usługi transportowe i spedycja międzynarodowa nie są objęte przepisami prawa.

Czytaj więcej

port ładunkowy nocą

ZDOBYLIŚMY UZNANIE LRQA W ZAKRESIE SPEDYCJI ŁADUNKÓW PONADGABARYTOWYCH

Firma Okmarit działa od 1991 roku w branży shippingowej, przewozach międzynarodowych różnego rodzaju ładunków, w tym drobnicowych, płynnych, ponadgabarytowych i niebezpiecznych. Od 1996 roku nasza firma jest członkiem organizacji BIMCO oraz ITIC w Londynie. Zajmujemy się też spedycją tego typu ładunków w naszym kraju oraz za granicą, a także transportem kontenerowym i obsługą agencyjną statków w portach. Dodatkowo wszystkim, którzy chcieliby skorzystać z naszych usług, ale nie mają doświadczenia w tej branży i potrzebują pomocy, proponujemy fachowe doradztwo oraz pośrednictwo podczas transportu.

Czytaj więcej

okręt na nmorzu

AGENCI OKRĘTOWI – DEFINICJA, ZADANIA ZAWODOWE, UPRAWNIENIA

Agent okrętowy czyli ship’s agent to zawód, którego uprawnienia regulowane są Ustawą z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski. Warto mieć na uwadze, że zawód agenta okrętowego bywa również nazywany agentem morskim albo statkowym, ale nie jest tożsamy ze stanowiskiem maklera morskiego. Usługi, świadczone przez agentów okrętowych skupiają na reprezentowaniu interesów armatorów oraz kompleksowej obsłudze statków w transporcie morskim bez względu na rodzaj jednostki pływającej.

Czytaj więcej

kontenery

TRANSPORT PONADGABARYTOWY – NA CZYM POLEGA I CO SIĘ PRZEWOZI?

Duże, ponadnormatywne ładunki wymagają specjalnego traktowania w zakresie organizacji ich przewozu. W tym celu w prawie funkcjonuje pojęcie transportu ponadgabarytowego, który dotyczy największych towarów przewożonych zarówno drogą lądową, jak i morską. Co wyróżnia transport nienormatywny i jakie są przykłady ładunków przewożonych zgodnie z jego zasadami?

Czytaj więcej

Rozładunek frachtowca

SPEDYCJA MORSKA – ZALETY TRANSPORTU TOWARÓW DROGĄ MORSKĄ

Za sprawą postępu technologicznego w branży TSL, obecnie mamy dostęp do wielu środków transportu i różnych rozwiązań spedycyjnych. Dzięki temu możemy też na nowo odkrywać zalety tradycyjnych sposobów przewozu ładunków. Przykładem tego jest transport morski, jedna z najstarszych metod przemieszczania się i wciąż chętnie stosowana w branży spedycyjnej. Jakie są atuty spedycji drogą morską?

Czytaj więcej

 Transportu ładunków ponadgabarytowych na wodzie

ŁADUNKI PONADNORMATYWNE: TRANSPORTU ŁADUNKÓW PONADGABARYTOWYCH

Przewóz ładunków ponadgabarytowych, czyli takich, które cechują się parametrami przekraczającymi możliwości tradycyjnych środków transportu, staje się obecnie coraz bardziej niezbędny przede wszystkim ze względów na dynamiczny rozwój różnych gałęzi przemysłu. Ładunki ponadgabarytowe są transportowane przede wszystkim drogą morską, a największym wyzwaniem jest przede wszystkim wprowadzenie takiego ładunku na pokład statku lub barki.

Czytaj więcej