Blog

 
port

MOŻLIWOŚCI I UPRAWNIENIA AGENTÓW OKRĘTOWYCH

Agent okrętowy, czyli ship's agent to zawód, którego uprawnienia regulowane są Ustawą z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski. Warto mieć na uwadze, że zawód agenta okrętowego bywa również nazywany agentem morskim albo statkowym, ale nie jest tożsamy ze stanowiskiem maklera morskiego. Usługi, świadczone przez agentów okrętowych skupiają na reprezentowaniu interesów armatorów oraz kompleksowej obsłudze statków w transporcie morskim bez względu na rodzaj jednostki pływającej.

Czytaj więcej

młotek sędziego

JAKIE PRZEPISY REGULUJĄ ZASADY SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ?

Spedycja to działalność, która ułatwia korzystanie z usług transportowych i polega na organizowaniu procesów transportowych oraz towarzyszących im czynności. Spedytor zobowiązany jest dostarczyć przesyłkę z punktu nadania do punktu odbioru, zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy. Spedycję dzielimy na gałęziową, która może być samochodowa, lotnicza, morska lub kolejowa oraz intermodalną, łączącą w sobie minimum dwa różne środki transportu. Tworzenie jednolitego rynku wewnątrz wspólnoty UE zakłada swobodny przepływ towarów, usług, osób oraz kapitału. Nie oznacza to jednak, że usługi transportowe i spedycja międzynarodowa nie są objęte przepisami prawa.

Czytaj więcej

port ładunkowy nocą

ZDOBYLIŚMY UZNANIE LRQA W ZAKRESIE SPEDYCJI ŁADUNKÓW PONADGABARYTOWYCH

Firma Okmarit działa od 1991 roku w branży shippingowej, przewozach międzynarodowych różnego rodzaju ładunków, w tym drobnicowych, płynnych, ponadgabarytowych i niebezpiecznych. Od 1996 roku nasza firma jest członkiem organizacji BIMCO oraz ITIC w Londynie. Zajmujemy się też spedycją tego typu ładunków w naszym kraju oraz za granicą, a także transportem kontenerowym i obsługą agencyjną statków w portach. Dodatkowo wszystkim, którzy chcieliby skorzystać z naszych usług, ale nie mają doświadczenia w tej branży i potrzebują pomocy, proponujemy fachowe doradztwo oraz pośrednictwo podczas transportu.

Czytaj więcej

okręt na nmorzu

AGENCI OKRĘTOWI – DEFINICJA, ZADANIA ZAWODOWE, UPRAWNIENIA

Agent okrętowy czyli ship’s agent to zawód, którego uprawnienia regulowane są Ustawą z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski. Warto mieć na uwadze, że zawód agenta okrętowego bywa również nazywany agentem morskim albo statkowym, ale nie jest tożsamy ze stanowiskiem maklera morskiego. Usługi, świadczone przez agentów okrętowych skupiają na reprezentowaniu interesów armatorów oraz kompleksowej obsłudze statków w transporcie morskim bez względu na rodzaj jednostki pływającej.

Czytaj więcej

kontenery

TRANSPORT PONADGABARYTOWY – NA CZYM POLEGA I CO SIĘ PRZEWOZI?

Duże, ponadnormatywne ładunki wymagają specjalnego traktowania w zakresie organizacji ich przewozu. W tym celu w prawie funkcjonuje pojęcie transportu ponadgabarytowego, który dotyczy największych towarów przewożonych zarówno drogą lądową, jak i morską. Co wyróżnia transport nienormatywny i jakie są przykłady ładunków przewożonych zgodnie z jego zasadami?

Czytaj więcej

Rozładunek frachtowca

SPEDYCJA MORSKA – ZALETY TRANSPORTU TOWARÓW DROGĄ MORSKĄ

Za sprawą postępu technologicznego w branży TSL, obecnie mamy dostęp do wielu środków transportu i różnych rozwiązań spedycyjnych. Dzięki temu możemy też na nowo odkrywać zalety tradycyjnych sposobów przewozu ładunków. Przykładem tego jest transport morski, jedna z najstarszych metod przemieszczania się i wciąż chętnie stosowana w branży spedycyjnej. Jakie są atuty spedycji drogą morską?

Czytaj więcej

 Transportu ładunków ponadgabarytowych na wodzie

ŁADUNKI PONADNORMATYWNE: TRANSPORTU ŁADUNKÓW PONADGABARYTOWYCH

Przewóz ładunków ponadgabarytowych, czyli takich, które cechują się parametrami przekraczającymi możliwości tradycyjnych środków transportu, staje się obecnie coraz bardziej niezbędny przede wszystkim ze względów na dynamiczny rozwój różnych gałęzi przemysłu. Ładunki ponadgabarytowe są transportowane przede wszystkim drogą morską, a największym wyzwaniem jest przede wszystkim wprowadzenie takiego ładunku na pokład statku lub barki.

Czytaj więcej

transport morski

FRACHT MORSKI: ŁADUNKI DROBNICOWE W TRANSPORCIE MORSKIM

Transport drobnicowy dotyczy ładunków o mniejszych gabarytach, które pod względem wagi i kubatury nie spełniają kryteriów ładunku całokontenerowego. Najczęściej przewożone są w dużych ilościach skonsolidowane w kontenerach zbiorczych. Mogą być przewożone różnymi środkami transportu, w tym drogą morską. Wykorzystywane są przy tym statki – drobnicowce, które są specjalnie przystosowane do przewozu drobnicy.

Czytaj więcej

statki

TRANSPORT MORSKI: ZALETY TRANSPORTU ŁADUNKÓW DROGĄ MORSKĄ

Transport morski odgrywa ważną rolę w wielu gałęziach współczesnej gospodarki. Zapewnia przy tym swobodny i niemal nieograniczony przepływ różnorodnych towarów. Przez tysiące portów na całym świecie przewija się każdego roku ogromna liczba statków i tony różnorakich towarów. Szlaki transportowe na morzach i oceanach tworzą bogatą sieć komunikacyjną, umożliwiając przewóz towarów na różne odległości. Pomimo rozwoju innych gałęzi transportu, przewóz drogą morską wciąż jest atrakcyjny i wybierany przez wiele przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym. Dlaczego tak się dzieje?

Czytaj więcej

frachtowiec w pełnym załadunku

TRANSPORT MORSKI: SPECYFIKA I PODZIAŁ ŁADUNKÓW MASOWYCH

Mianem ładunków masowych określamy ładunki jednorodne, które są przewożone w dużych partiach. Możemy je rozróżnić na ładunki suche, płynne i specjalne. Przewożone są najczęściej w transporcie morskim, śródlądowym i kolejowym w dużych ilościach luzem w przewozach całopojazdowych. Wyróżniają się przede wszystkim niską zawartością jednostkową. Do ładunków masowych zaliczamy m.in. węgiel, rudy żelaza, nawozy sztuczne, tarcicę, zboże, piasek, żwir, ziarno itp.

Czytaj więcej