Blog

 
statki

TRANSPORT MORSKI: ZALETY TRANSPORTU ŁADUNKÓW DROGĄ MORSKĄ

Transport morski odgrywa ważną rolę w wielu gałęziach współczesnej gospodarki. Zapewnia przy tym swobodny i niemal nieograniczony przepływ różnorodnych towarów. Przez tysiące portów na całym świecie przewija się każdego roku ogromna liczba statków i tony różnorakich towarów. Szlaki transportowe na morzach i oceanach tworzą bogatą sieć komunikacyjną, umożliwiając przewóz towarów na różne odległości. Pomimo rozwoju innych gałęzi transportu, przewóz drogą morską wciąż jest atrakcyjny i wybierany przez wiele przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym. Dlaczego tak się dzieje?

Czytaj więcej

frachtowiec w pełnym załadunku

TRANSPORT MORSKI: SPECYFIKA I PODZIAŁ ŁADUNKÓW MASOWYCH

Mianem ładunków masowych określamy ładunki jednorodne, które są przewożone w dużych partiach. Możemy je rozróżnić na ładunki suche, płynne i specjalne. Przewożone są najczęściej w transporcie morskim, śródlądowym i kolejowym w dużych ilościach luzem w przewozach całopojazdowych. Wyróżniają się przede wszystkim niską zawartością jednostkową. Do ładunków masowych zaliczamy m.in. węgiel, rudy żelaza, nawozy sztuczne, tarcicę, zboże, piasek, żwir, ziarno itp.

Czytaj więcej