ŁADUNKI PONADNORMATYWNE: TRANSPORTU ŁADUNKÓW PONADGABARYTOWYCH

Przewóz ładunków ponadgabarytowych, czyli takich, które cechują się parametrami przekraczającymi możliwości tradycyjnych środków transportu, staje się obecnie coraz bardziej niezbędny przede wszystkim ze względów na dynamiczny rozwój różnych gałęzi przemysłu. Ładunki ponadgabarytowe są transportowane przede wszystkim drogą morską, a największym wyzwaniem jest przede wszystkim wprowadzenie takiego ładunku na pokład statku lub barki.

Czym właściwie są ładunki ponadgabarytowe?

Ładunkami ponadgabarytowymi określamy te ładunki, których przewóz wymaga użycia specjalnych środków transportu i urządzeń. Z tego też powodu bardzo często określane są również jako nienormatywne, ciężkie, ponadnormatywne. Do przykładowych ładunków ponadgabarytowych zaliczamy przede wszystkim elementy budowli lądowych i morskich, takich jak platformy wiertnicze, elementy tuneli, mostów i rurociągów, maszty energetyczne, turbiny. Podczas produkcji tego rodzaju elementów niezbędne jest zastosowanie specjalistycznych narzędzi, a powstawać mogą wyłącznie w dużych, odpowiednio przystosowanych do tego halach. Z tego też powodu powstają w jednym miejscu, a następnie jako elementy wielkogabarytowe muszą być przetransportowane do miejsca docelowego.

Każdy przewóz ładunku ponadgabarytowego wiąże się z bardzo dużym wyzwaniem logistycznym. Firmy przewozowe muszą posiadać nie tylko odpowiednią wiedzę w tym zakresie, ale również stosowne środki do realizacji tego rodzaju transportu.

W każdej gałęzi transportu mianem ładunku ponadgabarytowego określamy ładunek o nieco innych parametrach, co związane jest z istniejącymi ograniczeniami w zakresie konstrukcji środków transportu oraz istniejącej infrastruktury. W standardach morskich ładunkami ponadgabarytowymi określamy takie, których wymiary wynoszą kilkadziesiąt lub kilkaset metrów, a waga sięga od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy on. Przewozi się je specjalnie do tego celu skonstruowanymi jednostkami. Przemieszczanie ładunków ponadgabarytowych na statki, barki i promy jest uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.

transport lądunków ponadgabarytowych