FRACHT MORSKI: ŁADUNKI DROBNICOWE W TRANSPORCIE MORSKIM

Transport drobnicowy dotyczy ładunków o mniejszych gabarytach, które pod względem wagi i kubatury nie spełniają kryteriów ładunku całokontenerowego. Najczęściej przewożone są w dużych ilościach skonsolidowane w kontenerach zbiorczych. Mogą być przewożone różnymi środkami transportu, w tym drogą morską. Wykorzystywane są przy tym statki – drobnicowce, które są specjalnie przystosowane do przewozu drobnicy.

 

Specyfika transportu morskiego ładunków drobnicowych

Fracht morski jest bardzo mocno rozwinięty i zróżnicowany pod kątem transportu drobnicy. Do przewozu ładunków drobnicowych używane są specjalnie przygotowane promy towarowe i statki. Dobór właściwego środka transportu ma w tym przypadku równie duże znaczenie co kompleksowa organizacja logistyczna całej przeprawy. W przypadku ładunków drobnicowych bardzo ważne jest prawidłowe zaplanowanie wszystkich etapów transportu, włącznie z załadunkiem i rozładunkiem. Przewoźnicy muszą też zadbać o prawidłowy przebieg przewozu, zachowując szczególne środki ostrożności.

 

transport morski

Towary drobnicowe najczęściej pakowane są w odpowiednie opakowania. Bardzo ważne jest właściwe dobranie opakowania, które będzie maksymalnie zabezpieczać towar przed ewentualnymi zniszczeniami, uszkodzeniami czy wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych. Opakowania zbiorcze muszą być też odpowiednio oznaczone, co pozwala na trafną i szybką identyfikację zawartości. Najczęściej ładunek drobnicowy w pierwszej kolejności pakowany jest w paczki lub klatki, a następnie wykonywana jest duża jednostka ładunkowa. W ten sposób przewoźnik oszczędza sporo czasu na załadunek i rozładunek drobnicy. Najczęściej towary drobnicowe poddawane są:

  • stropowaniu – wiązaniu razem kilku sztuk
  • paletowaniu – układanie towaru na paletach
  • konteneryzacji – wkładanie materiałów do kontenera
  • łączeniu w pakiety, paczki itp.

Warto dodać, że morski transport drobnicowy obejmuje niemal wyłącznie ładunki, które mogą zostać umieszczone w opakowaniach na czas transportu, a wszystkie szczegóły dotyczące specyfiki łączenia drobnicy w opakowania są zwykle ustalane z konkretnym przewoźnikiem.