TRANSPORT PONADGABARYTOWY – NA CZYM POLEGA I CO SIĘ PRZEWOZI?

TRANSPORT PONADGABARYTOWY – NA CZYM POLEGA I CO SIĘ PRZEWOZI?

Duże, ponadnormatywne ładunki wymagają specjalnego traktowania w zakresie organizacji ich przewozu. W tym celu w prawie funkcjonuje pojęcie transportu ponadgabarytowego, który dotyczy największych towarów przewożonych zarówno drogą lądową, jak i morską. Co wyróżnia transport nienormatywny i jakie są przykłady ładunków przewożonych zgodnie z jego zasadami?

 

Na czym polega transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy, zwany również ponadnormatywnym lub nienormatywnym, oznacza transport takich towarów, których wymiary przekraczają normy określone w prawie dla pojazdów poruszających się po drogach. Transport nadgabarytowy obejmuje zatem ładunki przekraczające następujące wartości zestawów drogowych:

 • szerokość – 2,5m
 • długość – 16,5 m (naczepa) i 18,5 m (przyczepa)
 • wysokość – 4 m
 • masa – 42 tony


Transport ponadnormatywny jest regulowany prawnie, a na przewozy nadgabarytowe wymagane są specjalne zezwolenia. Uzyskanie zezwolenia uzależnione jest od złożenia właściwego wniosku zawierającego niezbędną dokumentację, w tym np. ekspertyzy mostowe. Warto bowiem zaznaczyć, że transport ponadgabarytowy wymaga specjalnej organizacji, obejmującej szczegółowe zaplanowanie środków transportu i trasy przewozu optymalnej dla rodzaju przewożonych ładunków. Obecnie szeroki wybór wyspecjalizowanych naczep umożliwia przewiezienie niemal każdego towaru ponadgabarytowego, ale organizacja takiego transportu wciąż wiąże się z licznymi przeszkodami, bowiem transport drogowy nie zawsze jest możliwy. Problem stanowią m. in. ronda, wysokie krawężniki, wiadukty czy mosty, gdzie modyfikacja trasy przejazdu jest problematyczna i kosztowna, a nieraz niemożliwa. Dlatego istotną rolę w przewozie ładunków ponadgabarytowych odgrywa transport mieszany, w tym morski i rzeczny, np. za pośrednictwem barek.

Przewóz jakich ładunków obejmuje transport ponadnormatywny?

Wielkości przewożonych towarów ponadgabarytowych są bardzo różne, jedynym ograniczeniem jest tu możliwość wytyczenia optymalnej trasy oraz flota przewoźnika. Jakie ładunki są najczęściej przewożone w myśl przepisów o transporcie ponadnormatywnym?

 • ciężki sprzęt budowlany, drogowy, górniczy,
 • maszyny rolnicze,
 • elektrownie wiatrowe i inne rozwiązania dla branży energetycznej,
 • magazyny i hale,
 • linie produkcyjne i urządzenia przemysłowe,
 • zbiorniki,
 • konstrukcje stalowe,
 • infrastruktura, np. przęsła mostów, wieże.